[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT

AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

KOHDERYHMÄ

Tukea tarvitsevat maahanmuuttajalapset ja –nuoret          

TAVOITTEET

  • Tukea lasta/nuorta sopeutumaan uuden kulttuurin tapoihin
  • Auttaa lasta/nuorta löytämään omat vahvuutensa
  • Nuoren itsearvostuksen ja identiteetin tukeminen uudessa kulttuurissa

SISÄLTÖ

Tuetaan lasta/nuorta yksilöllisesti asioissa, joista sovitaan yhdessä vanhempien ja sosiaalityön kanssa. Esim. koulunkäynnin sujuminen, harrastusmahdollisuuksien löytyminen, sosiaalisissa tilanteissa selviytyminen, haastavien tilanteiden kohtaaminen ja rajojen opetteleminen.

Työmuotoina käytetään esimerkiksi keskusteluja, yhdessä tekemistä ja toiminnallisia tapaamisia.